Bernheze
Duurzaamheid
donderdag07nov2019

Te druk met "trucjes" in plaats van natuurherstel

Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort. Beeld:  ANP

Hoogleraren hekelen overheid die te druk is met ‘trucjes’ in plaats van natuurherstel

Aldus een artikel in De Volkskrant

De overheid gebruikt allerlei trucjes om het stikstofprobleem te omzeilen. Niet natuurherstel staat voorop, maar de vurige wens om bouwprojecten vooral maar door te laten gaan, meent een groep hoogleraren.

Het Rijk en lagere overheden kiezen in het stikstofvraagstuk als vanouds voor economische belangen in plaats van waar het echt om draait: het herstel van de natuur en het nakomen van de Europese Habitatrichtlijn. Dat concluderen hoogleraren in natuur- en milieurecht, nu steeds meer zichtbaar wordt hoe overheden reageren op de stikstofuitspraak van de Raad van State van mei dit jaar.

‘De grondhouding bij het bestuur is: hoe krijgen we allerlei projecten weer van de grond?’, zegt Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de universiteit in Tilburg. ‘Terwijl het principe moet zijn: geen inbreuk maken op Europese natuurregels.’

‘Met het grijpen naar de zogenoemde ADC-toets wordt weer een trucje bedacht dat voorbij gaat aan de essentie: de voortdurende achteruitgang van natuurgebieden’, vindt Jonathan Verschuuren, hoogleraar Europees en internationaal milieurecht aan dezelfde Tilburgse universiteit.

Ook andere hoogleraren spreken hun zorgen uit over de overheidsreactie op het stikstofvraagstuk. De kritiek is zelfs te beluisteren in de boezem van de adviescommissie-Remkes. ‘De overheid lijkt een onwenselijke weg in te slaan. Ik vrees dat de ADC-toets, die allerlei bouwprojecten mogelijk moet maken, te vaak en met willekeur wordt ingezet’, zegt een commissielid dat anoniem wil blijven.

De ADC-toets is een ‘wapen’ voor overheden om bouw- of infrastructurele projecten toch door te laten gaan, ook al leidt stikstofdepositie tot aantoonbare schade aan de natuur. De A staat voor het ontbreken van alternatieven, de D voor het aanwezig zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang, de C voor (in beginsel voorafgaande) compensatie voor natuurschade, elders in de buurt.