Bernheze
Vogels
donderdag12sep2019

Samenvatting 9e roofvogelronde Bernheze eind augustus 2019

Dit is een samenvattend verslag van het roofvogelonderzoek in de gemeente Bernheze, een open gebied met kleine bospercelen en houtwallen rondom de dorpen Heesch, Loosbroek, Vinkel, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch. We zijn hier in 2000 begonnen met roofvogelonderzoek. 

Er waren dit jaar zeven haviken zeer succesvol in Bernheze. En hoe, op vijf van deze nesten vlogen elk vier jongen af! Wat een topprestatie is, dit wijst zeker niet op voedseltekort. De Havik bij Vorstenbosch is in de nestbouw fase gestopt. Het is toch wel even schrikken als je het zo op het gebiedskaartje ziet staan. In de gebieden: De Berkt, Donzel, Rauwe Heide, Zweefvliegveld en het waterwingebied De Bleeken zijn de haviken verdwenen. 

Haviken midden drentheIs er in deze gebieden ook een voedselprobleem, door droogte? Volgen wij toch de landelijk trend? In Drenthe is een voedselschaarste aan de juiste havikprooi 50-1200 gram, konijnen/duiven/ kraaiachtige en spechten. Zie ook het diagram hierboven. (Lezing: Willem van Manen tijdens Landelijke Roofvogeldag in Meppel februari 2019).

Het dalen van de havikpopulatie in Drenthe zou een landelijke trend worden is zijn voorspelling.
Het dalen van de havik populatie(ook door ouderdom) in onze omgeving is al jaren gaande, hoe zit het in onze naaste omgeving en in de rest van Oost-Brabant?

De broedresultaten van 2019 van de haviken is in het volgende overzicht weergegeven. Ik heb een begin gemaakt deze gegevens en de gegevens van de aangevoerde prooi op de nestkaarten(Sovon) te verwerken.

Overzicht broedresultaten

Broedresultaten haviken 2019Alle broedresultaten van de haviken in de jaren 2010 t/m 2019 zijn in onderstaande grafiek gezet.
Een zichtbare daling van het aantal territoriums is ingezet. Wel zijn de broedresultaten goed, 25 jongen uitgevlogen van 7 haviksnesten.

Grafiek

Grafiek resutaten broed havik

Nacontroles

Dit zijn de bekende plaatjes die we bij de nacontrole aantreffen onder de haviksnesten, zoals gezegd belangrijk om voedselaanvoer te determineren.
Nacontroles broeden haviken

Hierna volgt een korte samenvatting van de ander, roofvogelsoorten.

Buizerds

 • Berkt Heesch 2 jongen uitgevlogen
 • Klotbeek H-Dinther 3 jongen uitgevlogen.
 • Dintherseweg Loosbroek 2 jongen
 • Brabantwater Loosbroek leeg nest

Sperwers

Sperwer ringenOp de foto, niet zo goed te zien, worden de sperwer jongen(3 mannen) geringd. Het is het sperwernest bij de Hommelse hoeven in Heeswijk-Dinther. Peter van Geneijgen is de klimmer, dat is wel wat anders dan slechtvalken ringen denk ik als ik dit zie.

Verder was de sperwer bij Paalgraven Heesch succesvol met vijf uitvliegers. Van de sperwer bij het zweefvliegveld Nistelrode zijn de twee bebroede eieren niet uitgekomen.

Tijdens het laatste werkgroep overleg in juli werd de terugval van het aantal succesvolle sperwer territoria ter sprake gebracht door Gertrude van de Elzen. Zij brengt onder de aandacht het verdwijnen van de typische sperwer sparrenbosjes. Voor de bosbouwers en recreanten niet interessant. Maar belangrijk voor de sperwer. Dit is natuurlijk niet het enige probleem voor deze soort, o.a. voedselschaarste speelt zeker mee. Als werkgroep gaan we hier mee aan de slag. Het onder de aandacht brengen bij de bosomvormers is een begin. Wordt vervolgd.

Torenvalken

Het is een goed muizen jaar, dus goede broedresultaten voor de muizen eters. De meeste torenvalken, die wij volgen, broeden in nestkasten. In de volgende nestkasten vlogen jongen uit:

 • Donzel Nistelrode 3 jongen
 • De Bleeken Loosbroek 4 jongen
 • Meerstraat Heesch 3 jongen
 • Heuvelstraat Heesch 4 jongen
 • Rukven Loosbroek 4 jongen
 • Dorpstraat Loosbroek 5 jongen
 • In Loosbroek bij Van Dal is een vrij broedgeval van de torenvalk er zijn 4 jongen uitgevlogen. Informatie via de uilenwerkgroep.
 • Nog een vrij broedgeval in Nistelrode bij Barbara van Wanrooij. Ik heb de uit het nest gevallen jonge torenvalk opgehaald. Het nest bevond zich hoog in een blauwspar in de achtertuin. Het jong is naar de vogelopvang gegaan van Wim van Lith. En daarna naar Someren waar hij met oudere vogels vliegt in een grote volière; daarin leert hij prooien te grijpen. Er staat in het midden van de volière een bak met muizen. Hij is inmiddels uitgevlogen. Voorgaande informatie via Wim van Lith.

Boomvalk

Moeilijke soort om nesten te vinden. Ook dit jaar is het niet gelukt. Wel zijn er verschillende keren boomvalken gezien. Ook bij een nest in een populier aan de Ruitersweg in Heesch. Maar het nest was leeg toen we met de stok camera keken. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Arno te bedanken voor het lenen van de stokcamera.

KraaiennestMooi kraaiennest in populier aan de Ruitersweg, maar leeg!

Wespendief

Omdat de foto zo mooi is: hieronder deze foto van een wespendief. Een mooie roofvogelsoort maar moeilijk om hun nesten te vinden. Voorlopig moeten we het met de foto’s doen.

WespendiefVanuit de fotohut gemaakt op Herperduin 2019,  Alexander Buil