Bernheze
Biodiversiteit
woensdag18sep2019

Plaatsing eerste smart vislift in Vorstenbosch

Dinsdag 10 september werd de eerste Smart vislift van Noord-Brabant geplaatst. Dit is in de Leijgraaf ter hoogte van de Watersteeg in Vorstenbosch. 
De Smart Vislift werd geplaatst langs een stuw in de Leijgraaf zodat deze stuw geen barrière meer vormt voor vissen.

Smart VisliftEen stuw is van belang om het waterpeil te reguleren en zo te natte of te droge situaties te voorkomen. Ook is het van belang dat vissen zich vrij kunnen verplaatsen door een beek om te kunnen paaien en geschikt leefgebied te zoeken.
 

Het waterschap maakt op meerdere locaties in het beheergebied stuwen vispasseerbaar door vispassages aan te leggen. Een vislift is een unieke vorm van een vispassage. Deze is pas op een aantal plekken in Nederland gerealiseerd.

In de vislift zit een ronde passage waarin vissen via een soort wenteltrap naar boven kunnen zwemmen en hun weg kunnen vervolgen langs de stuw. Met behulp van kunstmatige intelligentie past de vislift de stroomsnelheid automatisch aan op verschillende vissoorten.

Accepteer cookies

Daarnaast meet deze vispassage actief de waterkwaliteit en registreert passerende vissen. De vislift is gemaakt van gerecycled kunststof materiaal en plastic-soup. Diverse onderdelen zijn gemaakt met behulp van een 3D-printer.

De realisatie van deze vislift maakt onderdeel uit van een uitvoeringsprogramma vispassages van waterschap Aa en Maas. Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van de Europese Unie en de Provincie Noord-Brabant.