Bernheze
Duurzaamheid
donderdag04nov2021

Omgevingswet bedreiging voor natuur tenzij 352 gemeenten natuurbelang stevig verankeren

Geen verplichte omgevingsvergunning meer bij bouwactiviteiten en vage open normen. Minder vergunningsplichten, snellere procedures en minder tijd om kapvergunningen op te schorten. Mogelijk zwakkere toets op aantasting van natuur voor projecten in het Natuur Netwerk Nederland. Dit zijn enkele risico’s door de nieuwe Omgevingswet, zo blijkt uit een nieuw rapport.

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert een symposium met de titel: Kans of paard van Troje: Hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?

Daar komt het vraagstuk aan de orde: Grijpen we als natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de Omgevingswet? Of laten we ons overtroeven door mensen die andere belangen hebben? Op 6 november staat deze vraag centraal op het landelijke symposium van De Heimans en Thijsse Stichting. Een fysieke bijeenkomst bij Wageningen University. Registreren kan nu.

Halverwege 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Het is een van de grootste wetgevingsoperaties ooit die wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt.

Natuur- en milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu hebben in het rapport ‘Roeien met nieuwe riemen’ (pdf: 1,1 MB) diverse kansen en bedreigingen door de Omgevingswet voor natuur, milieu en duurzaamheid in kaart gebracht. Ze geven ook aan op welke manier overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers die kansen kunnen benutten en de bedreigingen kunnen beperken.

Tijdens het landelijke symposium ‘Kans of paard van Troje; hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?’ georganiseerd door de Heimans en Thijsse Stichting op 6 november zullen een aantal resultaten aan de orde komen in de presentatie over kansen en bedreigingen. Binnenkort wijdt ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (ministerie BZK, Aandeslagmetdeomgevingswet.nl) een openbaar webinar aan Roeien met nieuwe riemen.

Meer informatie: Zie het nieuwsbericht van Nature Today