Bernheze
Gezondheid
vrijdag24mrt2017

Lezing Mariken Ruiter over de volksgezondheid en veehouderij

Mariken Ruiter, arts en lid van onze vereniging (VENEL-werkgroep), heeft in opdracht van de Brabantse milieufederatie een rapport geschreven over de gezondheidsrisico’s die de veehouderij in Brabant veroorzaken. Op 1 februari 2017 is dit rapport in ontvangst genomen door gedeputeerden Anne-Marie Spiering (Landbouw), Johan van den Hout (Natuur en Milieu) en Statenlid Patricia Brunklaus (Groenlinks). Brabants Dagblad dd. 2-2-1017.

Hierbij enkele belangrijke stukken uit haar lezing die ze na de ledenvergadering van ons IVN  in het CC Servaes heeft gehouden.

De inwoners van Brabant wonen dichtbij veehouderijen. De provincie telt 2,5 miljoen mensen, bijna 30 miljoen kippen, 6 miljoen varkens en een kleine 700.000 koeien. 20 Procent van de Brabanders woont op minder dan 250 meter van een veebedrijf.

Vooral rond pluimvee- en varkenshouderijen zitten verhoogde concentraties fijnstof. Het is zeer aannemelijk dat het problemen bij de luchtwegen van mensen veroorzaakt. (Fijnstof zijn minuscule deeltjes die in de lucht zweven). Je hebt Primair fijnstof en Secundair fijnstof . Secundair fijnstof bestaat uit nog kleinere deeltjes dan Primair fijnstof.  Ze worden in de lucht gevormd vanuit luchtverontreinigende gassen zoals ammoniak. Gemiddeld is bijna de helft van het fijnstof secundair.

Aangezien 90% van het ammoniak afkomstig is uit de veehouderij, draagt de veehouderij bij aan vrijwel al het secundair fijnstof. Dit fijnstof verspreidt zich heel ver en zo draagt de veehouderij bij aan fijnstof in heel Nederland en het buitenland.

Zoönosen zijn ziektes die van dieren op mensen kunnen overgaan. Veel vee is besmet met ziekteverwekkers, die onder andere regelmatig voedselinfecties veroorzaken. Er zijn  ook zoönosen, die plotseling kunnen uitbreken. Het risico op uitbraak is onvoorspelbaar, onzeker en  niet geheel uit te bannen. Na de Q-koorts uitbraak is nationaal een zorgvuldiger aanpak opgezet, in de hoop tijdig zoönose te sigmaleren en bestrijden.

De conclusie van het BMF is dat het versplinterd beleid gericht op technologische oplossingen voor de veehouderij niet meer volstaat.

Als burger kunnen we meewerken dit gezondheidsrisico te verkleinen door minder of zelfs geen vlees meer te eten.

Dit rapport is te raadplegen op de site van de Brabants Milieufederatie en is tot stand gekomen dankzij een crowdfundingsactie. >> Download

Tekst en foto: Peter Kriele