Bernheze
Landschap
maandag27dec2021

Landgoed de Berkt definitief

Landgoed De Berkt ten zuidwesten van Heesch moet weer zijn oude allure gaan terugkrijgen. De gemeente Bernheze heeft besloten mee te werken aan plannen die hiervoor zijn ontwikkeld.

Het gaat om het adellijk huis aan de Kasteellaan en de omliggende natuur- en agrarische gronden. De initiatiefnemers willen de allure van het landgoed herstellen als cultuurhistorisch monument. Er moet ook een duurzaam watersysteem komen en de biodiversiteit moet worden vergroot.

Het wordt financieel mogelijk door een subsidie uit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Ook mogen de initiatiefnemers drie woningen gaan bouwen op het terrein. Op het landgoed wordt de lanenstructuur in het zogeheten sterrenbos zo veel mogelijk hersteld. Ook wordt er nieuwe natuur ontwikkeld. Het landgoed krijgt dan kruidenrijk- en bloemrijk grasland, bomenrijen, houtsingels, struweelhagen, poelen en vochtig hooiland. Dat biedt ruimte aan nieuwe planten- en diersoorten.

Door de herontwikkeling komen er nieuwe wandelpaden die voor iedereen toegankelijk zijn. De plannen zijn volgens de gemeente dan ook heel positief voor toerisme en recreatie. De kosten voor de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemers. De gemeente Bernheze werkt mee door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Over het voorontwerp kan iedereen nog zes weken lang zijn mening geven.