Bernheze
Beleid & Organisatie
dinsdag24dec2019

Jubileum IVN Bernheze 35 jaar in 2019

Het jaar 2019 heeft voor IVN Bernheze in het teken gestaan van de viering van het 35 jarig jubileum. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van sponsoren, is deze viering een groot succes geworden.

We hebben diverse activiteiten georganiseerd in de vorm van publiekspresentaties, lezingen en bijeenkomsten, maar het hoogtepunt was toch wel de onthulling op 29 juni 2019 van ons interactieve informatiebord over het landschap Beekdal de Aa, in het opnieuw in gebruik genomen oude Knekelhuis van de Parochie in Dinther.

Het informatiebord, zie foto, biedt veel aanknopingspunten om de natuur in de omgeving te gaan ontdekken en beleven. Het Knekelhuis is elke dag geopend. Daarmee is het informatiebord dus dagelijks te raadplegen door inwoners van de Gemeente, passanten en toeristen, die daardoor inspiratie op kunnen doen voor een uitstapje in de natuur. Tevens wordt er uitleg gegeven over landschapslezen (in vier dimensies). Door middel van QR codes kan verdere informatie over de diverse onderdelen worden ontsloten.

Informatiebord AAdal


Wij denken hiermee echt in een behoefte te hebben voorzien, en zijn blij dat dit alles mede mogelijk is gemaakt dankzij de sponsorbijdragen en de inzet van vele vrijwilligers.

Die avond was er nog een feestelijke bijeenkomst voor de leden en hun partners in het Cultureel Centrum Servaes in Dinther, onze thuisbasis. Door de inzet van de vrijwilligers van Groot Servaes o.a. van het Cultureel Centrum en de ontmoetingstuin, waar de ingrediënten voor onze gerechten vandaan kwamen, een groot succes.

Daarnaast hebben diverse presentaties plaatsgevonden van de activiteiten van onze werkgroepen van IVN Bernheze, o.a. in natuurtheater de Kersouwe, bij gelegenheid van de viering van het 25 jarig bestaan van de Gemeente Bernheze, en bij de opening van het vernieuwde Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

In het najaar hebben lezingen plaats gevonden over de natuurontwikkeling in onze Gemeente, meer specifiek de Maashorst, het beekdal de Aa en landgoed de Berkt.

De Algemene Leden Vergadering van november 2019 stond mede in het teken van de benoeming van een vijftal ereleden, op basis van hun grote inzet en betekenis voor de vereniging.

De bijdragen van de volgende organisaties hebben mede geleid tot deze succesvolle activiteiten:

  • Stichting ’t Geleer, Heeswijk-Dinther;
  • Gemeente Bernheze, Bernheze;
  • Brabants Landschap, Noord Brabant;
  • fonds NME van de van Dijk Nijkamp Stichting, Amsterdam;
  • Stichting Actief Burgerschap en Stichting Beekdal de Aa;
  • Parochie Heilige Augustinus, geloofsgemeenschap St Servaes, Dinther;
  • particulier, ’s Hertogenbosch;
  • particulier, Heeswijk-Dinther;
  • Studio Wittenberg, Schijndel;
  • diverse lokale organisaties en bedrijven.

Dankzij uw bijdragen hebben wij voor al onze jubileumactiviteiten in het kader van IVN promotie, geen beroep hoeven doen op de bescheiden reserves van onze vereniging.

Bernheze, december 2019.