Bernheze
Biodiversiteit
vrijdag20nov2020

Hoe maak jij grijs groener?

Maak grijs groener

Een bericht van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op 13 oktober ging onze campagne 'Maak Grijs Groener' van start! Onze missie is om in Nederland biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Het actief betrekken van Nederlanders bij biodiversiteitsherstel is cruciaal voor onze aanpak. Iedereen, van burger, onderzoeker tot boer, bedrijfsleven, terreinbeheerders of overheid kan daadwerkelijk het verschil maken. Juist door met elkaar samen te werken. 

Met Maak Grijs Groener willen we Nederland laten kennismaken met biodiversiteit én inspireren om aan de slag te gaan. Daarom roepen we jullie op om te delen hoe jullie grijs groener maken. 

Doe je ook mee? 

Ik doe ook mee!

Ga naar Maak Grijs Groener!