Bernheze
Duurzaamheid
vrijdag28sep2018

Grip op waterkwaliteit in de landbouw door online meten

Startschot unieke pilot in Nederland:
meer grip op waterkwaliteit in de landbouw door online meten

Op 3 oktober starten boeren, waterschap Aa en Maas, kennisinstituten en technologische bedrijven, met een innovatieve pilot om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Door de introductie van nieuwe technologie is het mogelijk om stoffen in het water online te meten. In deze pilot wordt sensortechniek toegepast om de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld brengen, zodat boeren in de gericht kunnen sturen op waterkwaliteit. De metingen richten zich met name op nitraat en ammonium. In de nabije toekomst wil het waterschap ook online gaan meten bij rioolwaterzuiveringen en riooloverstorten.

Direct resultaat
Op dit moment neemt het waterschapslaboratorium elke maand watermonsters in het gebied. Wat er in tussentijd met de waterkwaliteit gebeurt, is niet bekend. Er kan nu moeilijk op gestuurd worden. Via de pilot willen we de waterkwaliteit direct online met sensoren meten om de verbanden tussen agrarisch landgebruik en waterkwaliteit te ontrafelen. De metingen kunnen boeren helpen om daarop te anticiperen.

Samenwerking
Er zijn al boeren die op hun eigen land metingen doen om hun bedrijf efficiënter te maken. Door samen te werken en gegevens  aan elkaar te koppelen, kunnen we elkaar helpen om de meststoffen op de beste manier in te zetten. Meer inzicht helpt ons samen te bepalen welke maatregelen haalbaar en effectief zijn in de bedrijfsvoering van boeren, zodat nitraat uit mest in de plant terecht komt, en niet in het water.

Uitnodiging
Waterschap Aa en Maas start deze pilot bij melkveehouder Jos Verstraten, Nieuweweg 4  in Westerbeek. Graag nodigen wij u uit bij het officiële startschot aanwezig te zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:

Tijdstip Onderwerp Wie
13.00 uur Welkom en korte toelichting   Lambert Verheijen (dijkgraaf Aa en Maas)
13.05 uur  Belang pilot voor boeren Jos Verstraten (melkveehouder)
13.15 uur Belang pilot voor waterschap   Peter van Dijk (dagelijks bestuurslid Aa en Maas)
13.25 uur Uitleg pilot  Carlo Rutjes (projectleider Aa en Maas)
13.40 uur Vertrek (met eigen vervoer) naar pilotlocatie  
14.00 uur Live meting bijwonen  
14.30 uur  Afsluiting met gelegenheid voor vragen  

Graag horen wij of u woensdag 3 oktober aanwezig bent. Wilt u dat doorgeven aan Joletta Noomen via jnoomen@aaenmaas.nl of telefonisch 073- 615 6872.
Ook met vragen kunt u bij haar terecht