Bernheze
Duurzaamheid
donderdag10aug2017

Gemeente Bernheze geeft Erven een Plus!

Gemeente Bernheze geeft Erven een Plus!

Meer biodiversiteit op Brabantse erven

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Ze zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. Maar, onze erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden ze steeds ongeschikter voor erfbewonende soorten zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, wat deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

 

Erfscans voor meer biodiversiteit

Binnen het provinciale project ‘ErvenPlus’ gaat de gemeente Bernheze samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis investeren in meer biodiversiteit op Brabantse erven. De Provincie Noord-Brabant, en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering.

 

Deelnemer worden?

Bent u woonachtig op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar erfvogelsbrabant@gmail.com. Vervolgens wordt contact met u opgenomen voor het inplannen van een afspraak voor een 'erfscan'. Een deskundige komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingstekening gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Bij akkoord zal levering van het plantgoed plaats vinden. Omdat voor de soortbeschermende maatregelen specifieke kennis nodig is, worden deze door de lokale natuurwerkgroep begeleid.

 

Aandacht buiten ‘t erf

Het doel van ErvenPlus is om de komende twee jaar 350 erven ‘biodiverser’ in te richten. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken of ook buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor zijn andere regelingen, zoals Stimuleringskader Groenblauwe Diensten en de Subsidieregeling Natuur operationeel. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente voor een mooier en leefbaarder platteland.

 

 

Voor meer informatie:
* Algemeen en wervingsflyer: brabantslandschap.nl/erfvogels
* Presentatie: http://prezi.com/wyty00prfzt1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer tijdens kantooruren op tel. 0411-622775 of via email: erfvogelsbrabant@gmail.com

Brabants Landschap zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van een groene omgeving ‘dichtbij’ huis. Voor meer informatie www.brabantslandschap.nl

 

 

 

Foto’s: https://drive.google.com/drive/folders/0BxwI2_uiNQWzb2lBSWxwakFncGM?usp=sharing

 

       
   
     
 
 
       
 
 
       
 

Beste leden,

goedemorgen,

De gemeente Bernheze gaat meedoen aan het ErvenPlus programma.

Wat dat precies inhoudt kunt u in beide bijlages lezen.

Kort samengevat: het is zaak om zoveel mogelijk erven in het BUITENGEBIED te verrijken met maatregelen ten behoeve van de biodiversiteit, met name erfvogels.

Het is de bedoeling om jullie netwerk te benutten om dit project bij zoveel mogelijk erfbezitters onder de aandacht te brengen.

In de hal van het gemeentehuis te Heesch zijn de folders ook in papieren vorm verkrijgbaar.

 

met vriendelijke groeten,

Nico Anker

 

Secretaris IVN Bernheze

Ant. Derkinderenstraat 12

5473 BC Heeswijk

 

M: 06-22121753 T: 0413-293170

E : ivnbernheze@gmail.com

W: www.ivn.nl/afdeling/bernheze