Bernheze
Beleid & Organisatie
zondag26nov2017

Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid

Succesvolle cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid

Afgelopen woensdag 22 november 2017 heeft een groot aantal Venel-leden en een tweetal weidevogelbeschermers deelgenomen aan de cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA) in de brandweerkazerne te Heeswijk-Dinther. Deze cursus werd gegeven door William van Zutphen, de plaatselijke brandweercommandant, bijgestaan door Rien van Houtum van EHBO vereniging St. Raphaël uit Heeswijk-Dinther.

De ARBO wet eist van ons dat we zo veilig mogelijk werken. Dit betekent dat we te allen tijde zicht moeten hebben op de risico’s, dat ons werk met zich mee brengt. De aanwezigheid van geschoolde hulpverleners is een must tijdens onze werkzaamheden. Doordat in de praktijk blijkt, dat de geschoolde hulpverleners, die we op dit moment hebben, niet altijd aanwezig zijn, is het uiterst belangrijk om de kennis en kunde ook bij anderen te “implementeren.” William is een kijkje komen nemen op de 2e zaterdag, dat we bij Kasteel Zwanenburg aan het werk waren. Dit om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden, die we verrichten en vooral HOE we die uitvoeren.

Aan de hand van zijn eigen praktijkervaringen en concrete situaties, die hij bij ons aantrof, wees hij ons op risicovolle  momenten. Met beeldmateriaal werd alles duidelijk gemaakt.

Schat voordat je begint goed je werksituatie- en omgeving in, verdeel de taken, laat iemand toezicht houden tijdens het werk, communiceer met elkaar als bijv. een tak bijna gaat vallen, plaats een ladder dusdanig dat je zonder kleerscheuren een wilg op en af kunt komen, laat iemand anders dan de ladder vasthouden, is het gereedschap in goede staat, welk gereedschap gebruik je, is de EHBO koffer ter plekke waar gewerkt wordt…

Een aantal van de vele onderwerpen, die we deze avond behandeld hebben.

Daarna volgde een korte reanimeer-demonstratie door Rien van Houtum en werd de werking van een AED uitgelegd.

Deze avond heeft zeker bijgedragen aan de bewustwording van de risico’s tijdens onze werkzaamheden en in de toekomst zullen we meer van deze avonden organiseren.  

Zie een fotoverslag hier