Bernheze
IVN
vrijdag25nov2016

ALV IVN Bernheze Najaar 2016

In het Cultuurcentrum Servaes werd donderdag 10 november de jaarlijkse ledenvergadering van het IVN gehouden. De opkomst was groter dan anders. De pastoriezaal was goed gevuld.

Aftredende bestuursleden Jan Smets (l) en John Davies (r)Aftredende bestuursleden Jan Smets (l) en John Davies (r).

Verkiezing bestuursleden
Aftredend waren John Davies, secretaris en Jan Smets, penningmeester.  Ze beoefenden die functie respectievelijk  7 jaar en ruim 3 jaar. Dus John Davies had  zijn tijd van 3 jaar ruim overschreden en was blij dat hij zijn taak kon overdragen aan Nico Anker. Voor Jan Smets kwam Pim Willems in de plaats.

Het nieuwe bestuur van IVN Bernheze; vlnr. Pim Willems (penningmeester), Ien van Grunsven, Joost Willems (voorzitter), Nico Anker (secretaris), Leon Weeterings. Ontbrekend bestuurslid op de foto is Mariken de Ruiter.

Ongerustheid over kappen bomen
In de vergadering kwam verder aan de orde de kap van 43 platanen op het Plein 1969. Het bestuur is van plan om hierover haar ongerustheid te uiten en te bekijken of er misschien minder bomen kunnen verdwijnen. Ze zal hiertoe een brief naar de gemeente sturen. Beoogd werd wel dat er een ruime inspraak is geweest, maar men zich er niet bewust van was dat er dan zoveel bomen zouden verdwijnen. Ad van Schijndel had al voor de vergadering in een gedicht aangekondigd dat hij ook verbaasd was over deze grote ingreep. Hij zal zeker hierover de gemeente berichten binnen de gebruikelijke bezwaartermijn.

Uitleg over de Groene Loper in de Maashorst
Aan het eind van de vergadering legde Wim van Grinsven uit hoe de Groene Loper in de Maashorst werkt.
In de schil rondom natuurgebied De Maashorst bevinden zich zeven kernen. Vanuit deze kernen worden langs eeuwenoude ‘dreven en driften’ zeven Groene Lopers uitgerold richting het natuurgebied. De verschillende buurtinitiatieven moeten de groene ‘stapstenen’ gaan vormen, op weg van de stad naar het buitengebied. De Groene Loper verleent ondersteuningsbijdragen voor de beste initiatieven; verspreid over de gehele Maashorst worden 30 vouchers van 750 euro uitgereikt!
Ga daarom aan de slag met het vergroenen van je wijk door de buurt mooier te maken, een speelplek te creëren  om ervan te genieten en elkaar te ontmoeten. Groen in de buurt heeft een positief effect op je gezondheid en het geluk van de bewoners.

Wim van Grinsven geeft uitleg over de Groen Loper

Voor nadere informatie kun je terecht bij Wim van Grinsven tel. 06-13333352 een van de aanjagers voor dit gebied of kijk op de website van de Maashorst.

De Groene Loper is een project van IVN Brabant als onderdeel van het provinciale Landschappen van Allure programma Meer Maashorst. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Oss, Bernheze, Uden en Landerd, lokale IVN-afdelingen, wijkraden en andere lokale partners.

Tekst en foto's: Peter Kriele