Machtigen automatische incasso

Hiermede kunt u de inning van uw bijdrage voor uw lidmaatschap verzorgen door het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso.

Alleen invullen als u al lid bent van IVN Bernheze.

In dit veld wordt uw achternaam, voorletters, voornaam en achternaam, lidnummer weergegeven. Indien uw naam niet is vermeld in de lijst: gelieve dan hieronder uw naam in te vullen.
Vul het IBAN Bankrekeningnummer in
Vul hier de volledige naam in die op uw pas van uw bankrekening staat.
Hiermede geef ik toestemming aan de penningmeester van IVN Bernheze dat hij/zij opdracht geeft aan de bank van mijn bankrekening om de jaarlijkse bijdrage voor mijn lidmaatschap van IVN over te boeken naar de bankrekening van IVN Bernheze .