Kasteelgriend

Kasteelgriend

In het najaar van 2016 kregen wij de unieke kans om mee te werken aan het herstel van een griend langs de Aa bij Kasteel Heeswijk. Begin 2017 zijn de eerste peuten gezet en gedurende de zomermaanden hebben we zeer regelmatig alle onkruid weggeschoffeld of gehakt om de wilgjes alle ruimte te bieden om goed te aarden.

In de winter van 2017-2018 zijn de wilgjes gesnoeid op een paar na van iedere soort om de katjes te kunnen bewonderen. Ook zijn nog meerdere nieuwe soorten wilgen bij geplant.

Kasteel Heeswijk

Ook is er een video samengesteld. Zie daarvoor: video

De video is van 

Janus Films

De geschiedenis van dit perceel dat wij voorlopig Kasteelgriend hebben genoemd is als volgt.

Ons “Kasteelgriend” (Schijndel, Elschot, ged. kad. A 125) ligt in de Liekendonk, Lieke betekent bloedzuiger, het perceel (& perceel A124) zelf heet Strolaak.

"Strolaak" is een samenvoegsel van "Laak"  en "Stro" . "laak" wat moerassig land betekent , waarop strooisel werd verzameld van heide of heischabben, dat diende voor het vee op de stal.

Kijk in Google-maps : Kasteelgriend

plattegrond kasteelgriend