IVN Bernheze Meerjarenplan

meerjarenplan 2021 2025 IVN Bernheze

Voorwoord

Het werd de hoogste tijd om weer eens een meerjarenplan te maken voor IVN Bernheze.
Onze vereniging bruist van activiteiten en ideeën. Dus is dit document opgesteld, enerzijds als middel om de status van activiteiten binnen IVN Bernheze te beschrijven, maar ook omdat wij de plannen, om onze missie verder uit te bouwen, met onze leden en partners willen delen. Omdat landelijk en regionaal binnen IVN wordt ingezet op jaarplannen rondom diverse thema’s, hebben wij ons hierop nu ook gericht.

Het meerjarenplan biedt een overzicht van al onze activiteiten en wensen voor de nabije toekomst. Het is dus ook een catalogus voor leden en belangstellenden om te participeren in alle mogelijkheden die IVN Bernheze te bieden heeft. Wil je gidsen, inventariseren, foto’s maken, werken in de natuur, wandelen? In dit meerjarenplan wordt een breed scala aan activiteiten vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd. Iedereen kan meedoen! Ook degenen die (nog) geen lid zijn, maar een keer willen proeven, zijn van harte welkom.

Terwijl we dit document maken, zijn veel activiteiten in onze werkgroepen niet mogelijk door Corona. We zien dat onze leden wel veel buiten zijn en genieten van de natuur. In de app groepen zien we regelmatig foto’s van het moois dat ze beleven. Dit meerjarenplan nodigt uit om nog actiever te worden. Juist nu is er behoefte aan positief perspectief.

Het is nuttig dat we, in het kader van één IVN, samenwerken met de landelijke, provinciale en collega-IVN organisaties, en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en ervaringen. Als leidraad voor de opzet van ons meerjarenplan heeft het door de landelijke organisatie van IVN opgezette jaarplan gefunctioneerd: Samen meer bereiken, d.d. 13-11-2020. Ook de jaarplannen van onze regio-collega’s hebben als inspiratie gediend. Uiteraard gaan we in dit meerjarenplan in op de specifieke omstandigheden, eigenschappen en plannen van onze eigen afdeling, IVN Bernheze.

Dit document is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van de coördinatoren van onze werkgroepen en diverse leden binnen onze vereniging. De foto’s zijn gemaakt door de leden van IVN Bernheze, tenzij anders vermeld. Het is vastgesteld in de virtuele Algemene ledenvergadering van maart 2021.

Joost Willems
Voorzitter

Lees hier het meerjarenplan 2021 2025 IVN Bernheze