Declaratieformulier IVN Bernheze

Hier kunt u uw declaratie indienen voor de onkosten die u hebt gemaakt voor de activiteiten van IVN Bernheze

Als de werkgroep of de activiteit niet staat vermeld, vul dan onderaan de toelichting in.
Cursuskosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed indien het bestuur hier toestemming voor heeft gegeven en indien de cursus in het belang is van IVN Bernheze. Vul hier eventueel betaald cursusgeld in.
In euro's invullen. Kosten van openbaar vervoer worden volledig vergoed. Reiskosten voor auto worden vergoed voor 19 eurocent per kilometer.
In euro's
In euro's invullen. Verblijfskosten worden vergoed indien voor, door het bestuur goedgekeurde activiteiten voor IVN Bernheze, het volgen van de activiteit overnachting noodzakelijk is, vanwege totale reistijden van meer dan 8 uur.
Materiaalkosten, noodzakelijk voor de uitvoering van IVN Bernheze-activiteiten, worden vergoed. Voor kosten minder dan 500 euro, die in de begroting zijn opgenomen, is geen goedkeuring noodzakelijk. Kosten groter dan 500 euro worden over meerdere jaren afgeschreven. Geef het geschatte aantal jaren waarover afschrijving redelijk is, rekening houdend met het verbruik of slijtage.
Als de materiaalkosten meer dan 500 Euro zijn, vul dan de afschrijvingsperiode in.
Licht overige kosten eventueel toe