Beeindigen lidmaatschap IVN Bernheze

Onderstaand kunt u een opzegging doorgeven aan de ledenadministratie van IVN Bernheze. U ontvangt dan een bevestiging per mail.

Opzeggingen en wijzigingen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven via (020) 622 81 15. Schriftelijk kunnen opzeggingen en wijzigingen worden doorgegeven via servicedesk@ivn.nl of per post via IVN, Postbus 20123, 1000 HC  Amsterdam. In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.

Vul onderstaand uw gegevens in.

Opzegging lidmaatschap
Wij zullen als gevolg van uw opzegging voldoen aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle persoonlijke gegevens verwijderen uit onze administratie. Tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. U kunt opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar. Bij voorkeur in de maand november. Indien u na 1 januari van het lopende jaar opzegt, bent u de ledenbijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Opzegging in het lopende boekjaar gaat in per 1 januari van het volgende boekjaar.
Vul uw voornaam en uw achternaam in.
Vul uw straatnaam en uw huisnummer in.
Vul uw postcode als volgt in (voorbeeld : "ABCD21")
U kunt hier eventueel uw opmerkingen plaatsen