Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Een lid van onze vereniging moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat hij/zij aan de vereniging beschikbaar stelt van zijn persoonlijke gegevens en dat er in principe niets buiten hem/haar om gebeurt. In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een absolute noodzaak.   Dit reglement geeft een overzicht van de regels die gelden voor onze vereniging: IVN Bernheze.

Documenten om te downloaden:

Privacy Reglement IVN Bernheze

Verwerkingsregister IVN Bernheze

Privacy Statement Website IVN Bernheze

Rabobank Privacy Statement

Voorwaarden Editoo