Algemene Ledenvergadering aanmelden

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 14 maart 2018 is aan de orde:

Voorstel tot wijziging van de statuten IVN Bernheze

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement IVN Bernheze

Voor inzage van het voorstel tot wijziging van de statuten: download hier

Voor inzage van het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement: download hier

Voor inzage van de ongewijzigde statuten: download hier

Voor inzage van het ongewijzigde huishoudelijk reglement: download hier

Voor het wijzigen van de statuten is het noodzakelijk dat tenminste drie/vierde van de leden van IVN Berheze aanwezig is op de vergadering, of zich laat vertegenwoordigen en het stemrecht overdraagt aan één van de aanwezige personen.

Wij nodigen u uit aanwezig te zijn op deze vergadering .

Voor het wijzigen van de statuten is het noodzakelijk dat drie/vierde van de leden aanwezig is, danwel haar stem uitbrengt. Mocht u verhinderd zijn, dan hebt u hier de mogelijkheid toch uw stem uit te brengen.

Bij voldoende uitgebrachte stemmen voldoen we aan de bepalingen van de statuten. Indien we niet voldoen aan deze bepaling, is het bestuur verplicht, binnen veertien dagen na het houden van de vergadering, een tweede vergadering uit te schrijven. De dan aanwezige leden besluiten dan tot goedkeuring of afwijzing van het voorstel tot wijziging van de statuten.

Uw persoonlijke gegevens
Vul uw voornaam en achternaam in, U verklaart hiermede dat u lid bent van IVN Bernheze.
Vul uw straatnaam en huisnummer in.
Vul uw postcode in. Voorbeeld ( 1234 AB )
Overdracht stemrecht
Vul hier de voornaam en achternaam in van de persoon aan wie u uw stemrecht wilt overdragen voor deze vergadering