Algemen voorwaarden Lidmaatschap IVN

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden van IVN ontvangen 4x per jaar het magazine Mens en Natuur. Daarnaast ontvangen leden de digitale nieuwsbrief (afmelden is altijd mogelijk). Bij aanmelding koppelt het landelijk bureau een nieuw lid aan een lokale IVN-afdeling. Deze afdeling neemt rechtstreeks contact op om het nieuwe lid te informeren over hun activiteiten. Binnen de circa 170 lokale afdelingen zijn zo’n 25.000 leden en vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij talloze excursies, cursussen, wandelingen, opleidingen en andere natuurbelevingen. Indien een lid aan een andere afdeling gekoppeld wil worden, kan dat worden doorgegeven aan de Servicedesk van het landelijk bureau via (020) 622 81 15 of servicedesk@ivn.nl

Wat zijn de voordelen?

Leden van IVN ontvangen het volgende:

  •  Welkomstgeschenk bij aanmelding
  •  4x per jaar magazine Mens en Natuur
  • 12x per jaar nieuwsbrief Mens en Natuur (indien gewenst)
  • Ledenkorting op activiteiten, cursussen en lezingen bij de lokale afdelingen
  • 10% korting in de IVN webwinkel

Via de digitale nieuwsbrief ‘Mens en Natuur’ informeert IVN haar leden over activiteiten, tips en nieuws. Ouders met kinderen kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Kind en Natuur’.

Contributie

De contributie bedraagt € 24,- per jaar.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag tot toelating tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij er sprake is van de volgende situatie:

Als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is geëindigd, kan met een opzeggingstermijn van een maand het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde van dit eerste lidmaatschapsjaar.

Opzeggingen of wijzigingen kan:

  • via deze link worden doorgegeven: Klik hier
  • telefonisch worden doorgegeven via (020) 622 81 15.
  • Per e-mail worden doorgegeven via servicedesk@ivn.nl
  • Per post via IVN, Postbus 20123, 1000 HC  Amsterdam.

In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in Mens en Natuur en op www.ivn.nl

Statuten

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze staan gepubliceerd op de website van IVN: Statuten van IVN