Bernheze
Landschap
Op
zondag12jun202210:00

Wandeling landgoed De Berkt

Een excursie op het vernieuwde landgoed in Heesch

Het huidige landgoed bestaat uit 2,5 ha bestaande natuur, provinciale ecologische hoofdstructuur, 0,6 ha tuin, erf en gebouwen en 8,2 ha agrarische gronden met daarop enkele landschapselementen in agrarisch natuurbeheer. De reguliere maisteelt op 5,5 ha landbouwgrond is omgezet naar grasland en later omgevormd tot kruidenrijk grasland door verschraling, er zijn enkele landschapselementen aangelegd passend in de cultuurhistorische groenstructuur, er is een ijsvogelwand geplaatst en 6,8 ha zijn opgenomen als planologische natuur op de provinciale natuurkaart.

Landgoed De Berkt 2021

Tijdens de rondleiding volgen we de natuurontwikkeling en zien we de bijzondere planten en dieren die zich hier hebben gevestigd.

Deelname aan de wandeling is gratis. U hoeft u niet aan te melden.

Een kleine bijdrage voor de vele activiteiten die IVN Bernheze organiseert , is altijd welkom!!

Algemene informatie

zondag 12 juni 2022 - 10:00 tot 11:30
Locatie: 
Landgoed De Berkt
Kasteellaan 2
HEESCH
Nederland
Google Maps image