Bernheze
Biodiversiteit
Op
woensdag22mei201908:30

Nationale biodiversiteitsdag 2019

De biodiversiteit staat onder druk.

Besparen op beheer- en onderhoudskosten door biodiversiteit te verbeteren? Wat betekent de afname van biodiversiteit voor onze voedselvoorziening? En voor de CO2 vastlegging, onze gezondheid, de natuurlijke plaagbestrijding of bestuiving van planten? Voor de biodiversiteit is het 5 voor 12. 

De biodiversiteit staat onder druk. Wereldwijd is dezelfde ontwikkeling te zien: de soortenrijkdom neemt af en dat zorgt voor een sneeuwbaleffect dat zijn weerga niet kent. Met elke soort die verdwijnt,  worden weer andere soorten bedreigd in hun bestaan. Het is onvermijdelijk dat dit uiteindelijk ook grote gevolgen voor de mens heeft.

Natuur is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de economie en het welzijn van mensen en dieren.

Nationale Biodiversiteitsdag | 22 mei ’19


Middels diverse workshops laten wij u de praktische mogelijkheden zien voor het creëren van kansen van biodiversiteit. Zo ook hoe aanwezige kennis en informatie u kunnen helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit. We delen met u wat er op korte en lange termijn gedaan kan worden om de biodiversiteit te behouden en zo veel mogelijk te verbeteren.

De initiatieven die tot nu toe genomen zijn en de initiatieven die nu genomen kunnen worden, worden aan de hand van ‘best practices’ gedeeld. Er is veel kennis en informatie, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan kunde in de praktijk werken we samen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving waardoor biodiversiteit een verruiming wordt in plaats van een beperking.

Tijdens deze dag profiteert u van alle expertise onder één dak om u te voorzien van up-to-date informatie, innovatieve oplossingen en inspiratie. Middels workshops en  voorlichtingssessies worden actuele inzichten gegeven en praktische oplossingen aangeboden.

Programma

08.30 – 08.45 uur

Inloop

08.45 uur

Dagopening Prof. H. Siepel

09.15 – 10.45 uur

Workshops & Demo’s | ronde 1

10.45 – 12.15 uur

Workshops & Demo’s | ronde 2
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.30 uur Workshops& Demo’s | ronde 3
14.45 – 16.00 uur Workshops & Demo’s| ronde 4
16.00 uur Borrel + hapje

Hier kunt u zich aanmelden

Algemene informatie

woensdag 22 mei 2019 - 08:30 tot 16:30
Locatie: 
IPC Groene Ruimte
Koningsweg 35
6816 TG ARNHEM
Nederland
Google Maps image