Bernheze
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag12dec201720:00

Bestuursvergadering met coordinatoren

Bestuursvergadering met coordinatoren van de werkgroepen

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter, vaststelling agenda, mededelingen
2. Vaststelling verslag vorige vergadering 18.10.2017 ; bijgevoegd
3. Ingekomen en uitgegane stukken; mededeling door secretaris/voorzitter:
4. Bestuur: ontwikkelingen
5. Werkgroepen:
- Venel: coördinatorschap
- Kasteelgriend
- Poelen :
- begroting aanschaf hulpmaterialen en gereedschappen (Nico); bijgevoegd
- Gemeentelijke Plannen:
- Heesch West , bijeenkomst op 6 december (Mart, Theo, Jan Ruijs)
- Wandelpad langs de AA (Jan vd Broek)
- Gebiedsvisie Aa dal, gemeente, TRV, Dorpsbelang etc. (Jan vd Broek)
- Plein 1969, Heeswijk nav Cie RZ 29.11.2017: stand van zaken
- 't Dorp. Heesch nav Cie RZ 29.11.2017: stand van zaken
- Jeugd/kinderen >>>> Slootjesdagen 2018
- Wandelroutenetwerk

6. Financiën / status inning contributie 2016/2017 (Pim)
7. Website / communicatie met de leden / digitale opslag foto's en documenten (Mart)
8. Terugblik:

- ALV (allen)
- HGA-avond (Venel en Weidevogelwerkgroep)
- Gebruikersvergadering CC Servaes (Mart, Nico)
- Brede Kijk-overleg (Mart, Nico)
- Bijeenkomst monumentencommissie over parkeerplaats Kasteel (Peter, namens Heemkundekring)
- Themadag Natuur en Gezondheid/Zwolle/1 december (Mart, Annette Verstegen, Jan vd Broek)
- Bijeenkomst de Groene Loper. 30 november (Wim van Grinsven)
- Regio-overleg van 7.12.2017 (Joost, Nico)
- Overleg met Gerard Traa/BL over kasteelgriend (Harry, Nico, Kristie (?))

9. Vooruitblik: - Lezing weidevogelkuikens door Astrid Kant op 27 februari 2018 (Nico)
10. Op tafel: - Heeswijkse Eik door SKH uit te geven (Harry, Joost)
- Profielwerkstuk student Gymnasium Bernrode (Jan vd Broek)
- Floronwerkgroep: botsing Fons Jacobs met Waterschap (Harry, bestuur)
10. Actiepuntenlijst
11. Rondvraag en sluiting

met vriendelijke groeten,

Nico Anker

Algemene informatie

dinsdag 12 december 2017 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Cultureel centrum St.Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Nederland
Google Maps image