Bernheze
Beleid & Organisatie
Op
woensdag06sep201720:00

Bestuursvergadering met coordinatoren

Bestuursvergadering met de coordinatoren van de werkgroepen

Agenda

1. Opening door de voorzitter, vaststelling agenda, mededelingen

2. Vaststelling verslag vorige vergadering dd 14 juni 2017; 

3. Ingekomen en uitgegane stukken; mededeling door secretaris/voorzitter

4. Bestuurssamenstelling: verslag van de stand van zaken

5. Werkgroepen:

 

- Venel: coördinatorschap/aanschaf bosmaaier/cursus veiligheid/Nationale Natuurwerkdag 4 november

- Kasteelgriend: coördinatorschap/hoe verder/overleg met Kasteel

- Gemeentelijke Plannen

- Gidsen

- Jeugd/kinderen

- Wandelroutenetwerk

 

6. Natuurgidsenopleiding: stand van zaken

7. Financiën / ledenadministratie / inning contributie / balans 2016

8. Website communicatie met de leden; toelichting door Mart Jenneskens

9. 25-jarig Jubileum CC Servaes 15 oktober 2017: deelname als gebruiker ('s middags)

10. Regio-overleg: provinciaal / landelijk: Groene Academie / Erven Plus project

11. Terugblik: deelname "KBO Actief" 8 juli / Midsummernightevent 1 juli

11. Actiepuntenlijst

12. Rondvraag en sluiting

Algemene informatie

woensdag 6 september 2017 - 20:00
Locatie: 
Cultureel centrum St.Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Nederland
Google Maps image