Bernheze
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag17mrt202019:30

Algemene Ledenvergadering AFGELAST

Voorjaarsvergadering

Aan de leden van IVN Bernheze,

Ook wij hebben nagedacht over de invloed van de verspreiding van het corona-virus op onze activiteiten voor de komende weken.

Om het risico zoveel mogelijk in te perken hebben we besloten de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 17 maart aanstaande uit te stellen tot nader order.

Voor de overige activiteiten laten we het besluit over doorgang zoveel mogelijk over aan de coördinatoren van de betreffende werkgroepen. Maak daarbij een afweging op basis van de criteria die o.a. door RIVM en de rijksoverheid worden uitgegeven.

De laatste activiteit van de gehele VENEL-groep, as zaterdag 14 maart, willen we wel door laten gaan. Het aantal deelnemers is zeer overzichtelijk, we zijn buiten aan het werk en niet te dicht op elkaar. Neemt niet weg dat als je verschijnselen van verkoudheid, koortsen/of griep vertoont, je beter niet deelneemt. Als je je niet comfortabel voelt bij de activiteit, blijf je natuurlijk ook gewoon thuis. 

Ik heb nog geen nieuws ontvangen over het al dan niet doorgaan van de opschoondag op 21 maart aanstaande, maar zo gauw als daar nader bericht over is, zal ik dat doorsturen.

 

Als er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, horen we het graag.

 

Hartelijke groet, namens het gehele bestuur,

 

Joost Willems

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IVN Bernheze, op dinsdag 17 maart 2020 om 19.30 uur in Cultureel Centrum Servaes te Heeswijk-Dinther.

Agenda

 

  1. Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda;
  2. Verslag van de vorige vergadering dd 13 november 2019 (zie bijlage);
  3. mededelingen voorzitter/secretaris
  4. Financiën: Jaarrekening 2019 (zie bijlage)  en verslag van de kascommissie;
  5. Bestuurssamenstelling, zie hieronder;
  6. Nieuws van de werkgroepen;
  7. Projecten;
  8. Rondvraag en sluiting.

 

 

Na het officiële gedeelte, zo rond half negen, zal Sjors de Kort, sinds kort de gebiedsbeheerder voor deze omgeving van Brabants Landschap, ingaan op het plan om Noord-Brabant te verrijken met 40 miljoen bomen!

Toelichting bij punt 4:

De (eerste) termijn van het bestuurslidmaatschap van Joost Willems, onze voorzitter, verstrijkt in het voorjaar van 2020. Hij heeft aangegeven zich (eenmaal) herkiesbaar te stellen. Niettemin wil het bestuur andere leden de gelegenheid geven zich aan te melden voor deze functie. Je kunt je hiervoor melden bij de secretaris: secretaris@ivn-bernheze.nl vóór 16 maart 2020.

Daarnaast is het bestuur nog steeds op zoek naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Met name vrouwen en leden uit Nistelrode, Loosbroek en Vorstenbosch zijn ondervertegenwoordigd in het bestuur.

Ook hiervoor kun je jezelf aanmelden bij ondergetekende.

Nico Anker,

Secretaris IVN Bernheze. email: secretaris@ivn-bernheze.nl

Algemene informatie

dinsdag 17 maart 2020 - 19:30 tot 22:30
Locatie: 
Cultureel Centrum Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Nederland
Google Maps image