Bernheze
Beleid & Organisatie
Op
woensdag13nov201920:00

Algemene Ledenvergadering

Najaarsvergadering

In Gemeenschapshuis "De Wis" te Loosbroek. (!)

Voor deze vergadering, mede bij de afsluiting van ons jubileumjaar met een speciale verrassing, nodigen wij u allen in het bijzonder uit.    

 1. Opening door de voorzitter, vaststellen agenda en mededelingen  
 2. Verslag van de vorige vergadering dd 13 maart 2019
 3. Financiën: aan de orde zijn:     
  1. begroting 2020
  2. benoemen kascommissie    
  3. inning lidmaatschapsbijdrage 2020.  
 4. Nieuws van de werkgroepen, in het kort, door de coördinator van de werkgroep:    
  1. Venel,
  2. Kasteelgriend,
  3. Natuurgidsen,
  4. Floron,
  5. Uilen, 
  6. Gemeentelijke  Plannen/Partneroverleg, overleg met Gemeente,
  7. wandelingen,   
  8. Overige werkgroepen.  
 5. Terugblik op 35 jaar IVN Bernheze.  
 6. Rondvraag en sluiting     21.15 uur: 

Na de vergadering zal Frans de Laat een uiteenzetting geven over de                  natuurontwikkelingsplannen m.b.t. Landgoed de Berkt, waarvan hij de bewoner/ eigenaar is. Zie de aankondiging

Algemene informatie

woensdag 13 november 2019 - 20:00 tot 21:15
Locatie: 
Gemeenschapshuis De Wis
Schaapsdijk 27
5472 PD LOOSBROEK
Nederland
Google Maps image