Bernheze
Beleid & Organisatie
Op
woensdag14nov201820:00

Algemene Ledenvergadering

woensdag 14 november 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering van IVN Bernheze op 14 november 2018 om 20.00 uur in het Cultureel Centrum de Pas te Heesch.

 

 1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen.
 2. Verslag van de vorige vergadering dd 14 maart 2018
 3. Financiën. Aan de orde zijn:
  1. Begroting 2019
  2. Benoemen kascommissie 2018
  3. Benoeming nieuwe penningmeester
 4. Statuten en huishoudelijk reglement:
  1. Status nieuwe Statuten
  2. Nieuw huishoudelijk reglement
 5. Nieuws van de werkgroepen:
  1. Natuurgidsen
  2. VENEL
  3. Overige werkgroepen.
 6. Projecten.
 7. IVN Bernheze 35 jaar.
 8.  Rondvraag en sluiting.

Algemene informatie

woensdag 14 november 2018 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Cultureel Centrum De Pas
De Misse 4
5384 BZ HEESCH
Nederland
Google Maps image