Bernheze
Beleid & Organisatie
Op
maandag13nov201720:00

Algemene Ledenvergadering

maandag 13 november

Aanvang: 20.00 uur.

Lokatie: Spoor 8, Weijen 77, 5388 HM te Nistelrode. (het voormalige Lips Tuincentrum).

1. Opening door de voorzitter Joost Willems

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van ALV van 22.3.2017 

4. Financiën:
- korte toelichting jaarrekening 2016 en verslag kascommissie
- korte toelichting begroting 2018 
- benoeming kascommissie voor jaarrekening 2017

5. Bestuurssamenstelling:
- aftredend: Ien van Grunsven, Léon Weeterings en Mariken Ruiter
- voordracht bestuur: Mart Jenneskens

6. Werkgroepen/nieuwe coördinatoren:
- Natuurgidsen
- Venel
- Kasteelgriend

- Gemeentelijke Plannen


7. Natuurgidsenopleiding:
- stand van zaken

8. Plannen voor 2018:
- Beleidsplan 2019 en verder
- Bernheze Regio-vertegenwoordiger voor landelijke bijeenkomsten
- Slootjesdagen (kinderen)

 

9. Rondvraag en sluiting

 

20.45 uur tot 21.00 uur: pauze

Na de pauze zal als eerste Wim Lips een persoonlijke visie geven op zijn beleving van de natuur en wat dat doet met de mens.
Daarna zal Karen Raatsie van Spoor 8 een rondleiding geven met een kleine toelichting over inspiratie en duurzaamheid.

22.00 uur: gezamenlijke borrel.

 

Gelet de lokatie adviseren wij u om te kijken of u met elkaar kunt carpoolen.

Wij rekenen op uw betrokkenheid bij IVN Bernheze en zien u graag op maandag 13 november !

 

met vriendelijke groeten,

Nico Anker

 

Secretaris IVN Bernheze

 

Algemene informatie

maandag 13 november 2017 - 20:00
Locatie: 
Spoor 8, LipsGroen hoveniers
Weijen 77
5388 HM Nistelrode
Nederland
Google Maps image