Bernheze
Duurzaamheid
Vanaf
maandag12mrt201819:30

Aan de slag met composteren

Cursusreeks duurzame landbouw

Cursusreeks 'Aan de slag met duurzame landbouw'

De Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in samenwerking met FoodUp! Brabant wederom een cursusreeks over duurzame landbouw, waarin je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van (een onderdeel van) ons voedselsysteem. De reeks bestaat uit meerdere cursussen die los van elkaar te volgen zijn.

Cursus: Aan de slag als compostmeester

Deze cursus staat in het teken van composteren. De basis van een duurzame voedselproductie is een gezonde en levende bodem. Een gezonde en levende bodem bestaat voor een belangrijk deel uit een rijk en divers bodemleven. Dit bodemleven maakt planten weerbaar tegen ziektes en plagen en zorgt dat de bodem goed water opneemt en vasthoudt.

Ook breekt het plantaardig materiaal af en maakt de voedingsstoffen daaruit weer beschikbaar voor andere planten. Bodemleven zorgt dus voor een natuurlijke recycling, waarbij plantaardig afval weer een waardevolle grondstof en voedselbron wordt voor nieuwe planten.

Maar het bodemleven moet dus zelf ook gevoed worden met plantaardig afval. Hiervoor is ons groente-, fruit- en tuinafval heel geschikt, in de vorm van goede compost. Nu verdwijnt echter nog 38% van ons waardevolle GFTafval met het restafval in de verbrandingsoven. Vooral in de stad heeft ook niet iedereen ruimte om voor zichzelf te composteren.

Composteren kan je echter ook samen doen: met wijkcompostering! Bij wijkcompostering is er in de buurt een verzamelpunt waar buurtgenoten hun GFT-afval naartoe brengen en waar dit door vrijwilligers wordt omgezet in waardevolle compost. Deze compost kan vervolgens gratis verdeeld worden onder deelnemers, of gebruikt worden op bijvoorbeeld een buurttuin. Het heeft dus tegelijkertijd een ecologische, sociale en educatieve functie. Kijk voor meer informatie op: www.compostmeester.nl

Wil je hier ook mee aan de slag? Tijdens deze cursus leer je composteren en hoe je dit samen met je buurt kan opzetten. Deze cursus bestaat uit drie avonden en een praktijkdag. Ook organiseren we in het najaar nog een terugkomdag waarbij je nader kan kennismaken met andere compostmeesters die eerder aan de cursus hebben meegedaan en ervaringen kan uitwisselen. De cursus wordt verzorgd door Carolien de Vlaam. Zij heeft verschillende cursussen buurtcomposteren gegeven in omgeving Rotterdam.

Aspecten die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

  • hoe krijg je met compost een gezonde bodem?
  • Hoe maak je compost?
  • Hoe organiseer je wijkcompostering (toevoer GFT en afvoer van compost)?
  • Hoe verbinding te leggen naar landbouw?
  • Wat is de rol van een compostmeester?
  • En is het mogelijk compostering te professionaliseren?

Bijeenkomsten

Datum: dinsdag 20 maart 2018 Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Datum: dinsdag 10 april 2018 Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Datum: dinsdag 17 april 2018 Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Natuurmuseum Brabant

Praktijkdag Bijeenkomst 

Datum: zaterdag 12 mei 2018 

Invulling in overleg met de deelnemers

Bijeenkomst Terugkomdag

Locatie: Natuurmuseum Brabant

samen met compostmeesters die vorig jaar aan de cursus hebben meegedaan.

Toelatingseisen

  • Je ben woonachtig in Brabant
  • Het lijkt je leuk om een dergelijk initiatief op te zetten in je eigen omgeving en ziet daar kansen toe
  • De eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt 95 euro.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 13 maart aanmelden via https://spits-online.nu/platform/borOFwbjupzoJ4Om20Hv

Algemene informatie

dinsdag 20 maart 2018 - 19:30 tot zaterdag 12 mei 2018 - 12:00