Aanmelden lid IVN Bernheze

Lid worden van IVN Bernheze betekent deelnemen in een actieve club mensen die houden van de natuur en daar graag over willen vertellen, kennis willen ontwikkelen en delen. Je sluit je aan bij een landelijke vereniging van circa 23.000 leden verdeeld over 174 afdelingen.

Als lid wordt je uitgenodigd mee te doen aan excursies, lezingen bij te wonen, landschapsonderhoud uit te voeren, cursussen te volgen en mee te helpen met diverse activiteiten. Naast het genieten willen we ook onze boodschap kwijt. Als IVN dragen we onze zorg uit voor natuur en milieu door een positief kritisch meedenkende houding.

Twee keer per jaar kunnen de leden op de ledenavond met elkaar de koers van de vereniging bespreken en bepalen. Daarnaast ontmoeten we elkaar tijdens de activiteiten waar het genieten en het beleven van de natuur en het landschap voorop staat.

Je krijgt drie maal per jaar BladGroen het contactblad van IVN Bernheze. Vanuit IVN Nederland krijg je vier maal per jaar het blad 'Mens en Natuur'.

Leden betalen €24,-- contributie per jaar, huisgenootleden €14,-- per jaar, jeugdleden en studenten € 10,-- per jaar.

Vul hieronder uw gegevens in.

persoonsgegevens
Vul uw voornaam of roepnaam in.
Vul van uw voornamen de voorletters in
Adresgegevens
Vul uw straatnaam en huisnummer met eventuele toevoeging in.
Vul uw postcode als volgt in:(voorbeeld) 1234 AB
Vul uw eventuele vaste telefoonnummer in
Vul uw mobiele telefoonnummer in.
Lidgegevens
Machtiging
Ik machtig hierbij IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afdeling Bernheze om de jaarlijkse bijdrage af te schrijven voor de contributie van het lidmaatschap van IVN Bernheze. Indien ik het niet eens ben met de afschrijving kan ik binnen 56 dagen mijn bank opdracht geven het bedrag terug te vorderen.
Vul het IBAN bankrekeningnummer in
Vul de volledige naam in zoals die op uw bankpas staat vermeld.
Vul een eventuele extra bijdrage per jaar in