aanmelden administratie

In dit formulier kun je aangeven van welke administratieve faciliteiten je gebruik wil maken. 

Als de naam van de werkgroep niet in de lijst hierboven is opgenomen , of u wilt een nieuwe of andere naam van de werkgroep; Vul dit hier in
Kruis aan het adres dat voor u van toepassing zou kunnen zijn. Meerdere keuzes zijn mogelijk.
U kunt hier een ander gewenst emailadres invullen. De uitgang is altijd: @ivn-bernheze.nl
Als u een persoonlijk e-mailadres wenst, voor gebruik binnen IVN Bernheze, is dit mogelijk. De uitgang is altijd @ivn-bernheze.nl Als u in de voornaam van het emailadres meerdere woorden wilt gebruiken dan is dat mogelijk. Gebruik voor de koppeling van de woorden altijd : "-" een minteken of koppelteken.
Voor het gebruik van de emails voor de werkgroep zijn er meerdere opties. Je kunt ook meerdere opties gebruiken naast elkaar.
Vul hier in op welke wijze de e-mailadressen van de leden van de werkgroep worden gebruikt. Er zijn meerdere keuzes mogelijk.
U kunt hier aangeven of u gebruik wenst te maken van de gratis ter beschikking staande programma's. Als u kiest voor Microsoft 365 of Office 365 en u installeert dit programma op uw laptop of tablet: Dan is installatie van een ander Microsoft programma, naast het "365" programma, niet mogelijk.