Wandelingen en Excursies

Publiekswandelingen
IVN afd. Bergeijk/Eersel heeft een aantal wandelingen geprogrammeerd, waaraan iedereen deel kan nemen en waaraan de deelname bovendien gratis is. De wandelingen hebben verschillende thema’s. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de seizoenen. Tijdens de wandelingen wordt bijvoorbeeld speciaal aandacht besteed aan mossen, vogels, heide, insecten, paddestoelen enz. Deze wandelingen worden over het algemeen verzorgd door gidsen die zich op een van deze gebieden hebben gespecialiseerd. Voor een overzicht van deze publiekswandelingen en een korte beschrijving van ons jaarprogramma.

Aan te vragen natuurwandelingen
Ook als u met een eigen gezelschap met een IVN-gids op pad wilt (bijvoorbeeld met vereniging of bedrijf) op een door u gekozen dag in een gebied naar uw keuze kan dat ook, Voor verenigingen, bedrijven, familie uitjes en andere belangstellende groepen begeleidt het IVN wandelingen op aanvraag in een gebied naar keuze. Tegen een vergoeding van 50 Euro per gids kan men in Bergeijk/Eersel en omgeving wandelen onder leiding van een ervaren IVN-gids. Deze wandelingen duren maximaal 2 uur. Per gids gaan er maximaal 25 personen met een wandeling mee.

Voor inlichtingen info.ivnbe@gmail.com

Bomen wandeling
Bergeijk het dorp in wiens naam we één van onze bekendste, inlandse, loofbomen herkennen: de eik. De oude Germanen al beschouwden de eik als heilig en hielden er hun vergaderingen onder. Misschien dat het woord eijk in de plaatsnaam dáárheen verwijst. Evengoed is het mogelijk dat het woord eijk een herinnering is aan een oudtijds hier gelegen eikenbos. Wie zal het zeggen? Wat wel zeker is , is dat het woord in de schrijfwijze van Eke , naast het woord Berqa , voorkomt in een middeleeuws handschrift. Bij het , middelfrankische , woord Berqa moeten we denken aan woorden als herbergen en verbergen, aan geborgen zijn binnen een beveiligde ruimte, een met wallen, sloten of palen versterkte plaats. Uit die woorden Berqa en Eke is het woord Bergeijk ontstaan.

Laat deze korte historische schets over het ontstaan van de naam Bergeijk , u er echter niet van weerhouden om , aan de hand van de plattegrond in dit boekje, de bomen wandeling te lopen. De route is ook gemarkeerd met op de trottoirtegels aangebrachte groene lindenbladeren, die u het lopen van de route vergemakkelijken

De wandeling is ongeveer 3.5 km lang en voert u dóór en óm het centrum van het dorp langs een aantal alledaagse, maar ook bijzondere bomen.
Wij wensen u in elk geval héél veel wandelplezier.

flyer (plattegrond) bomenwandeling 2022

boekje bomenwandeling 2022