Ontwikkelingen Gemeenten

IVN Bergeijk-Eersel komt op voor de natuur, het landschap en het milieu door binnen de gemeente mee te praten en te denken over bestemmingsplannen, reconstructieplannen, landschapsplan en milieubeleid. Er wordt hierbij vaak samengewerkt met de Brabantse Milieu Federatie (BMF)

De IVN werkgroepleden worden regelmatig uitgenodigd zitting te nemen in gemeentelijke klankbordgroepen De adviezen van deze klankbordgroepen worden aangeboden aan het college van B&W. De adviezen hebben betrekking op een groot aantal onderwerpen. Zo wordt er geadviseerd over de reconstructie buitengebied, het bestemmingsplan buitengebied, inrichting van ecologische verbindingszones en beplantingen in het landelijke gebied.

In de IVN werkgroep worden de onderwerpen voor besproken en projecten opgezet die in de adviesgroep of klankbordgroepen worden ingebracht.

Voor meer informatie betreft Ontwikkelingen Gemeente Eersel:
Wil van Herk  tel 0497-516402  – email   w.van.herk1@hetnet.nl

Voor meer informatie betreft Ontwikkelingen Gemeente Bergeijk:
Hans van Nunen 06-27443884 – e-mail j.nunen6@upcmail.nl