Lid worden

Lid van IVN worden

IVN Lid.....................................€ 24,-
Huisgenoot lid.......................€   7,-
Plaatselijk lid...........................€ 14,-
Plaatselijk huisgenoot lid......€   7,-
 

 

Als plaatselijk IVN lid is het volgende gratis


- Infofolder excursie en activiteiten jaarprogramma
- Entree lezingen en filmvoorstellingen
- Deelname aan publiekswandelingen
- Deelname aan activiteiten van de werkgroepen

 

Als IVN lid ontvangt u naast al het bovenstaande  

- 4 x per jaar IVN verenigingsblad "Mens en Natuur"

 

Opgave formulier: