Bomen wandeling

Bergeijk
het dorp in wiens naam we één van onze bekendste, inlandse, loofbomen herkennen: de eik. De oude Germanen al beschouwden de eik als heilig en hielden er hun vergaderingen onder. Misschien dat het woord eijk in de plaatsnaam dáárheen verwijst. Evengoed is het mogelijk dat het woord eijk een herinnering is aan een oudtijds hier gelegen eikenbos. Wie zal het zeggen? Wat wel zeker is , is dat het woord in de schrijfwijze van Eke , naast het woord Berqa , voorkomt in een middeleeuws handschrift. Bij het , middelfrankische , woord Berqa moeten we denken aan woorden als herbergen en verbergen, aan geborgen zijn binnen een beveiligde ruimte, een met wallen, sloten of palen versterkte plaats. Uit die woorden Berqa en Eke is het woord Bergeijk ontstaan.

Laat deze korte historische schets over het ontstaan van de naam Bergeijk , u er echter niet van weerhouden om , aan de hand van de plattegrond in dit boekje, de bomen wandeling te lopen. De route is ook gemarkeerd met op de trottoirtegels aangebrachte groene lindenbladeren, die u het lopen van de route vergemakkelijken

De wandeling is ongeveer 3.5 km lang en voert u dóór en óm het centrum van het dorp langs een aantal alledaagse, maar ook bijzondere bomen.
Wij wensen u in elk geval héél veel wandelplezier.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis van Bergeijk dan kunt u terecht in het Teutenhuis, Domineestraat 8. waar zich het Eicha - museum bevindt. U vindt daar een schat aan archeologische vondsten, die u iets vertellen over de rijke geschiedenis van ons mooie dorp.

plattegrond

01. Boterlinde (Tilia x vulgaris)
02. Venijnboom (Taxus baccata)
03. Slangenden (Araucaria araucana)
04. Haagbeuk ( Carpinus betulus)
 05. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropurpurea' )

06. Goud-es ( Fraxinus excelsior 'Jaspidea')
07. Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
08. Witte of zilveresdoorn (Acer saccharinum.)
09. Hartbladige els (Alnus cordata)
10. Trompetboom (Catalpa bignonioides)

11. Plataan (Platanus x acerifolia)
12. Gewone Es (Fraxinus excelsior) en Eenbladige Es (Fraxinus excelsior "Diversifolia')
13. Ongedoornde. valse christusdoorn (Gleditsia triacantha 'Inermis')
14. Zwarte berk (Betuia nigra.)
15. Ruwe berk. (Betuia pendula)

16. Moseik (Quercus cerris )
17. Atlas ceder. (Cedrus atlantica 'Glauca')
18. Amerikaanse en zomer eik
19. Chinese mammoetboom ( Metasequoia glyptostroboides)
20. Bevrijdingsboom (Amerikaanse eik, Quercus rubra)

21. Valse of witte acacia (Robinea pseudo acacia)
22. Moeraseik (Quercus palustris)
23. Zee-den (Pinus pinaster)
24. Tulpenboom( Liriodendron tulipifera )
25. Japanse parasolden (Sciadopitys verticillata)

26. Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
27. Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum).
28. Honingboom (Sophora japonica)
29. Ziverlinde ( Tilia tomentosa)

download de volledige omschrijving van de
bomenwandeling