Braakballen workshop

Zondagmiddag 23 april jl. werd een braakballenpluis workshop gehouden in het dorpshuis "De Voortgang" te Wedde. Aan deze workshop deden 15 personen mee; zowel kinderen als volwassenen.

Braakballen pluizen

De workshop begon met een korte inleiding door de uilenkenner André Eijkenaar, verbonden aan de Uilenwerkgroep. Met behulp van PowerPoint beelden vertelde hij iets over de uilen, hun voedsel en het ontstaan van de braakballen

Skelet muis(Skelet van een muis)

Daarna  zetten we ons aan het uitpluizen van braakballen. Er werd door iedereen fanatiek geplozen. Men kon vragen stellen aan o.a. Matty Ellens, die onderzoek doet naar de inhoud van braakballen, over de aangetroffen botjes en schedeltjes. Zo kwamen we heel wat te weten over de muizen soorten die als prooi dienden.

Braakballen pluizen

(Fanatiek pluizen)

Inhoud braakballen

(Inhoud van een aantal braakballen. Allemaal muizenbotjes)

Uitreiken oorkonde

 

Nadat de workshop was afgelopen kregen de kinderen een oorkonde mee naar huis. Ook de door hun in de braakballen aangetroffen resten konden ze meenemen. Een geslaagde middag met een leuke enthousiaste groep.