Extra aandacht voor PR

Extra aandacht voor PR

Nu we onze activiteiten weer langzaam zijn aan het opstarten willen we deze ook meteen wat beter bekend gaan maken. De nieuwe werkgroep PR is bezig onze website weer ‘up to date’ te brengen en actueel te houden. Facebook krijgt vanaf nu weer volle aandacht als middel om meer bekendheid aan onze activiteiten te geven. En tot slot wordt hard gewerkt aan onze Nieuwsbrief. We willen onze Nieuwsbrief maandelijks rond gaan sturen, steeds rond de 1ste van de maand. Inhoudelijk zal de Nieuwsbrief worden uitgebreid met een nieuwe rubriek: In de kijker. Daarin wordt steeds een soort (plant, dier, insect, schimmel, mos enz.) beschreven en van leuke weetjes voorzien.

 

Bij deze doen we een oproep aan al onze leden om mee te denken, ideeën aan te dragen en wensen kenbaar te maken.  Ook nodigen we jullie allen uit om kopij in te zenden voor de website en/of de Nieuwsbrief. Ook foto’s zijn welkom en zullen zo veel mogelijk geplaatst worden. Als je een bijdrage wilt leveren hou dan rekening met de volgende punten:

 

  • De Nieuwsbrief wordt 1 x per maand uitgegeven, verzonden wordt deze op de 30ste of de 1ste van elke maand. Dat betekent dat de kopij uiterlijk de 27ste van elke maand binnen moet zijn via mail: pr@ivnschinnen.nl                    
  • De eindredactie is in handen van de werkgroep PR. Dat betekent dat de artikelen kunnen worden aangepast waar nodig of wenselijk, taalkundig maar ook qua omvang.
  • In de Nieuwsbrief worden voornamelijk stukken opgenomen die voor díe maand relevant zijn. Dat betekent verslagen alleen van de voorafgaande maand, niet ouder mogen zijn.
  • De Nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst.
  • De aangeleverde artikelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Tekst en foto’s worden apart aangeleverd. Teksten in Word, foto’s van goede kwaliteit bij voorkeur JPEG en ten minste 1 MB, max 10 MB. Stuur foto’s in het originele formaat. Hou er rekening mee dat sommige mailprogramma’s uw bestanden automatisch verkleinen.

  • Als er personen (deelnemers) op die foto staan, gaat de werkgroep ervan uit dat de foto mét toestemming verspreid wordt. Dus altijd vragen. Stuur alleen eigen foto’s, géén foto’s van internet!
  • Uw bijdrage mag max. 1 A4 in lettergrootte 11 punten, incl. foto zijn. 

 

Wij hopen regelmatig tekst van jullie te ontvangen zodat onze  Nieuwsbrief en de website iets is waar naar wordt uitgekeken.  Wij kijken uit naar jullie wensen, ideeën en tips.

 

De werkgroep PR