Beekdaelen-Schinnen
Landschap
Op
donderdag30jun202219:30

Lezing over de Beukenberg

Boren naar het verleden

In opdracht van de provincie Limburg werd in 2020 een boring uitgevoerd op de Beukenberg. Het doel was een monsterput aan te leggen om het mijnwater op grote diepte te kunnen monitoren.De keuze voor deze lokatie werd bepaald in samenhang met bekende breuklijnen onder het oppervlak en hadt niets te maken met de voormalige grond en grind afgraving of de voormalige stortplaats

Normaal gesproken kunnen we niet in de diepte kijken. Nu bood zich een unieke kans om wel ver naar beneden te kijken. De boormeesters van firma Haitjema, de projectleider, de betrokken geoloog en de provincie hadden er geen bezwaar tegen dat Lei Nelissen en Herman Winkelhorst de boring konden volgen en wat kleine monsters te nemen.

Lei Nelissen zal ons in deze lezing op de hoogte brengen van alles wat de boring heeft opgeleverd.  

 

Plaats: IVN lokaal, Burgemeester Pijlsstraat 1d, Schinnen

Aanvang: 19.30 uur

 

Algemene informatie

woensdag 18 mei 2022 - 22:13