Beekdaelen-Nuth
Vogels
donderdag23sep2021

Stef vindt

De #Roestgans, ook wel #Casarca (#Tadorna ferruginea), is een oranjebruine #Halfgans. Dat is een groep van #Eendachtigen waartoe ook de #Bergeend en #Nijlgans behoren. De Roestgans overwintert in India en Zuidoost-Azië en is in Limburg dus een heel eind afgedwaald. In Limburg worden er in de nazomer en het najaar enkele vogels van deze soort gezien. Ieder jaar is er wel een broedgeval, maar het kan gaan om dieren die uit gevangenschap zijn ontsnapt. In ons land is het in ieder geval een doortrekker die soms in grotere aantallen wordt gezien.