De Hellebroeker Beemden

een lezing met aansluitend excursie

Activiteit Lezing over én aansluitend wandeling in “De Hellebroeker Beemden” Waar Openbare Bibliotheek Nuth + de Hellebroeker Beemden
Wanneer zaterdag 1 oktober 2022 lezing van 11.00 tot 12.00 uur, met wandeling tot ±13.30 uur Deelname gratis

 De Hellebroeker Beemden zijn fantastisch!

Waarom weet niemand dat? Dat is eenvoudig: omdat het gebied niet in de schijnwerpers staat. Deze beemden zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Geleenbeekdal. Dat zegt al genoeg: Natura 2000 is topnatuur in Nederland. Maar topnatuur moet je leren herkennen. In de lezing wordt ingegaan op de staat van het 14 hectare grote gebied. Het is veel natter dan de omringende gebieden. Was dat altijd al zo? Ja en nee, met oude kaarten laten we dit zien.
Over de flora en fauna van het gebied is niet veel bekend, er is weinig geïnventariseerd. Maar de soort die aanleiding heeft gegeven tot het beschermen van het gebied is de Zeggekorfslak. Die aanwezigheid geeft al aan dat het een bijzondere omgeving is met veel alledaagse organismen.
Het IVN is bezig deze planten en dieren in beeld te brengen. Niet alleen de zeldzame, maar ook de meer algemene. Juist de verscheidenheid is belangrijk. In de lezing zullen er een aantal getoond worden. Veel van deze planten en vooral dieren zullen voor menigeen onbekend zijn, dus kom vooral kijken en luisteren.
Na de lezing zal er gelegenheid zijn voor een korte expeditie door het gebied. Een lange broek en stevig schoeisel zijn daarbij aanbevolen

vlinder

Uw gids:
Stef Keulen

Biologie docent

Werkgroep Natuurbeheer
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Deel deze pagina