Beekdaelen-Nuth
Beleid & Organisatie
Op
donderdag07nov201919:30

Ledenvergadering over statuten

Nieuwe statuten

De nieuwe statuten worden besproken en over die statuten zal besloten worden. Hier staan ze Tijdens de vergadering zal de voorzitter de noodzaak van nieuwe statuten toelichten. Volgens de oude statuten moet voor een besluit tot  wijziging van de statuten conform Artikel 18 lid 3 75% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal niet aanwezig dan treedt Artikel 18 lid 4 inwerking: binnen 14 dagen wordt een ledenvergadering bijeengeroepen waar het voorstel nogmaals besproken wordt. Op dat moment is een meerderheid van 2/3 van aantal aanwezige leden voldoende om tot een besluit te komen.

Voor wie de huidige statuten er nog eens op wil lezen: hier staan ze

Algemene informatie

donderdag 7 november 2019 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
Tenniskantine Voorsterstraat
Voorsterstraat 2
6361 EV Nuth
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image