Beekdaelen-Nuth
IVN
Op
donderdag28apr202219:30

Ledenvergadering

De vergadering begint om 19.30uur en zal plaatsvinden in ons Home aan de Voorsterstraat 2 te Nuth. Tijdens de afgelopen 2 "coronajaren" hebben we helaas geen jaarvergadering kunnen houden. Het is daarom belangrijk dat we, nu we weer in de gelegenheid zijn, met jou als lid te kunnen spreken over het reilen en zeilen van onze afdeling. We doen dan ook een nadrukkelijk beroep op jou om tijdens de ledenvergadering aanwezig te zijn en met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van onze afdeling.
 

Agenda voor de Ledenvergadering d.d. 28 april 2022

Opening voorzitter

 1. Mededelingen en vaststellen agenda
 2. Verslag ledenvergadering 26 november 2020
 3. Jaarverslag 2020 en jaarverslag 2021, secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2018 t/m 2021, penningmeester
 5. Bevindingen kascontrole commissie
 6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie, aftredend Dhr. van de Bergh
 7. Bestuursverkiezingen. Voordracht namens het bestuur: Yvon Smeets en Lou Houben
 8. Vaststellen huishoudelijk reglement
 9. Toelichting proces BRIV door André Gehring
 10. Activiteiten 2022
 11. Rondvraag en sluiting 

Aansluitend lezing:  Hellebroekerbeemden in ontwikkeling, door Stef Keulen  

Algemene informatie

donderdag 28 april 2022 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
IVN home, voormalige tenniskantine
Voorsterstraat 2
6361 CB Nuth
Nederland
Extra Informatie: 

BRIV proces: Belichten, Richten, Inrichten, Verrichten en voor wie dit alleen maar woorden zijn: Belichten, wat zijn we als vereniging; Richten, wat willen we op korte en langere termijn; Inrichten hoe gaan we dat doen, wat, wie, wanneer en waar en tot slot: Verrichten we doen het.

Contactpersoon: 
Google Maps image