Werkgroep Vogelinventarisatie

Werkgroep Vogelinventarisatie

In de laatste oprichtingsvergadering van 14 maart 2008 is de laatste hand gelegd aan de opzet van de werkgroep Vogelinven-tarisatie. Hiermee zijn alle vogelinventarisaties die plaats vinden binnen het IVN in één werkgroep gebracht.

 

Het betreft de inventarisaties van de volgende gebieden:

 • Landgoed Erica (eenmaal per drie jaar) BMP-A (Broedvogel Moni-toring Project Alle soorten) (Meelopen? klik hier)
 • Kootwijkse Veld (jaarlijks) BMP-B (Broedvogel Monitoring Project Bijzondere soorten) (Meelopen? klik hier)
 • Wekeromse Zand (jaarlijks) BMP-B (Meelopen? klik hier)
 • Doesburger Eng (jaarlijks) BMP-A

De werkgroep is een bindend element tussen alle inventariseerders. De huidige werkzaamheden en verantwoordelijkheden blijven bij de oorspronkelijke werkgroepen. Nieuwe inventarisaties zullen worden georganiseerd vanuit de nieuwe werkgroep. Ook aanvragen van in-ventarisaties van organisaties en particulieren worden opgepakt door de werkgroep, eventueel in overleg met het bestuur.

 

Om de contacten met de diverse organisaties in goede banen te lei-den lopen deze via de volgende personen:

Waarneming.nl: Robert-Jan Jonkvorst

Staatsbosbeheer: Aart Mulder en Paul Derksen

Sovon en Gelders Landschap:

Daan Kuiper, coördinator van de werkgroep

 

Doelstellingen en beweegredenen voor het oprichten van de werkgroep

 1. Inventariseren
 2. Nieuwe initiatieven ontplooien
 3. Kennisvermeerdering
 4. Continuïteit waarborgen
 5. Versterken en onderhouden van de onderlinge band

 

Wat is er al bereikt en wat willen we nog meer

 1. Samenwerking bij het inventariseren van nieuwe gebieden
 2. Samenwerking bij het inventariseren van doelvogels (b.v. klapekster of nachtzwaluw)
 3. Werken aan vermeerdering van kennis van vogelgeluiden
 4. Oplossen van problemen bij bijv. gebrek aan mensen bij ziekte
 5. Een ontmoetingsplaats zijn voor alle inventariseerders
 6. Versterking van de onderlinge band tussen vogelaars/BMPers
 7. Broedplaats zijn voor nieuwe inventariseerders/BMPers
 8. Enthousiasmering door bijv.:
 9. Het scheppen van overlegmogelijkheden bij het horen van geluiden;
 10. Het uitwisselen van info bij het waarnemen bijzondere vogels;
 11. Uitwisseling van kennis door eens in een ander gebied mee te lopen en/of met een andere inventariseerder mee te gaan.

 

Wie kan aan de werkgroep deelnemen?

Iedereen die een inventarisatie wil organiseren en/of wil deelnemen aan een inventarisatie en/of wil leren inventariseren.

De werkgroep bestaat momenteel uit vijf leden en twee belangstellenden.

Wil je meer informatie over de werkgroep of wil je lid worden?

Neem dan contact op met de coördinator:

Daan Kuiper 0342-417810 akuiper@solcon.nl