Barneveld
Vogels
dinsdag20dec2016

Vogelexcursie Friesland (Kornwerderzand)

Het was weer een gezellige dag met erg leuke soorten. Het weer was droog, maar erg donker. We hebben dan ook geen zon gezien. Dat is terug te zien op de foto's. Tussendoor deden we een lekkere hap.

Bekijk de foto's hier.

Een greep van de waargenomen soorten:

Kleine Rietgans, kolgans, brandgans, grauwe gans, nijlgans, slobeend, topper, brilduiker, kleine zwaan, krakeend, tafeleend, eider (dood en levend), grote zaagbek, middelste zaagbek, dodaars, slechtvalk, wulp, tureluur, kanoet, kemphaan, watersnip, goudplevier, steenloper, waterpieper, oeverpieper, frater, kneu, rietgors, sneeuwgors.

Grote zaagbek © André van Reenen