Barneveld
Vogels
zaterdag19nov2016

Excursie Arkemheen/Nijkerk

Zaterdag 19 november zijn we met een goed gezelschap naar de polders van Arkemheen geweest. Naast een lekkere kop koffie of chocomel hebben we onder andere de volgende soorten waargenomen*:

Kuifeend, topper, tafeleend, smient, grote zaagbek, nonnetje, brilduiker, brandgans, kolgans, grote canadese gans, indische gans, waterpieper, grote gele kwikstaart, knobbelzwaan, kleine zwaan, bonte strandloper, kemphaan, kievit, wulp, buizerd, torenvalk, havik, sperwer, ijsvogel, kokmeeuw, stormmeeuw, geelpootmeeuw, pontische meeuw (wordt nog onderzocht), grote zilverreiger, koperwiek, kramsvogel.

*niet iedereen heeft alles gezien/gehoord

Onderstaand enkele foto's, hier alle foto's.


Kuifeenden met een vrouwtje topperVrouwtje en raar mannetje nonnetje