Doe ook mee Bloemen en planten

2019-05-10 De Hagen, Staverden

Barneveld 10 mei 2019

IVN Plantenwerkgroep Barneveld

2019-05-10 Staverden; De Hagen (zuidelijk deel van 178/478 Geldersch Landschap

Aanwezig; Klaasje, Wim, Arie, Hans.
Wim voert de gegevens in.

We treffen aanvankelijk een vochtig bosgebied met schilderrijke uitstraling; beekloopjes, hoge wallen vol varens en een rijke ondergroei van zowel klassieke voorjaarsplanten als Witte klaverzuring, Bosanemoon alswel beekgeleiders zoals Dalkruid, e.e.a. in zeer forse aantallen.  Deze ondergroei is rijkelijk aangevuld met mostapijten van Kussentjesmos en het door Arie onder aandacht gebrachte Rimpelmos sp. .
     Bij onze 1e “of-road”  treffen we een vermoedelijke Dassenburcht.
Bij aanvang v.d. inventarisatie een gebruikelijke “overload” van soorten waarbij het gros van de bosrandvegetatie om de oren vliegt aangevuld met een reeks ruderaal soorten. 
       Van de vijf gevonden varensoorten is de Wijfjesvaren hier veruit in de meerderheid, veelal als gracieuze wanddecoratie van de vele wallen en beekloopjes. Onze tocht werd afgewisseld door een enkele klimpartij en reddingsactie naar een bijna verdronken laars. (luctor et emergo).
      Een rustieke Beukenlaan brengt de vondsten tot stilstand maar het moraal wordt opgeluisterd door de paddo-vondst van de dag door Klaasje met 2 Roodgerande houtzwammen (Fomitopsis pinicola) van 20 tot 25 cm op een Beukestronk, deze vrij zeldzame soort kom je niet alle dagen tegen en zeker niet zulke fraaie exemplaren.
       Aangeland op de “Allee”, een zichtlaan vanaf kasteel Staverden, ziet het er plots gecultiveerd uit. Evident zijn de kantjes ingezaaid; we treffen soorten van andere biotopen, van duin tot dijkflora met o.a. Grote pimpernel, Karwij, Beemdkroon en…. het juweel van het zaaisel; Knolsteenbreek (Saxifraga granulata; RL Bedreigd !) (feel my heart beat).
      Uiteindelijk met door beuken afgewisselde relatieve stilten kwam het tòch nog tot een score van maar liefst 156 soorten vaatplanten w.o Penningkruid, Gewone salomonszegel, Hondsviooltje, Bleeksporig bosviooltje, Moerasmuur, Zeegroene muur, Kruipend zenegroen, Scherpe zegge, Hoge cyperzegge, Pilzegge, e.v.a.

Tja, het was wat… die Hagen, (denkend aan Nina).
Hans C.

Ontdek meer over

Deel deze pagina