Biologisch Centrum Barneveld

Het Biologisch Centrum Barneveld is ingetrokken bij de Barneveldse Dam- en Schaakvereniging (BDSV)  Churchillstraat 68 in Barneveld  na 33 jaar in het Koetshuis van kasteel De Schaffelaar gehuisvest te zijn. Nadat de gemeente het subsidie beëindigde, kon het daar niet meer blijven.

Inmiddels heeft het Geldersch Huys de plannen voor het gebied rondom ’t Koetshuis op landgoed Schaffelaar ontvouwd en ingediend bij de gemeente Barneveld. Samen met het IVN en de gemeente Barneveld wordt ervoor gezorgd dat in de tussenliggende periode de NME lessen door kunnen gaan. Het is de bedoeling dat het Biologisch Centrum Barneveld een plek krijgt binnen het Duurzaamheidscentrum in de nieuwe plannen van het Geldersch Huys rondom ’t Koetshuis op landgoed Schaffelaar.

Ook kunt u nog steeds u restanten kaarsen bij ons inleveren, wij maken er door middel van recycling mooie hergebruikkaarsen van die bij ons te koop zijn. Deze kunnen wij ook voor u kerstpakketten leveren.  Restanten kaarsen kunnen nog steeds bij ons en bij de Schaffelaar ingeleverd worden. In het najaar worden er ook workshops vogeltaarten bij ons gehouden, schrijf op tijd in want vol is vol.

Vanaf  Januari tot en met April  worden daar de Natuur Milieu Educatie (NME) lessen georganiseerd door de scholenwerkgroep en vrijwilligers van het IVN. De 111e les staat dan op het programma en de les gaat over “Dat geeft energie”, voor de basisschoolleerlingen van groep 5en 6 in de gemeente Barneveld. De kinderen worden hier door middel van opdrachten wegwijs gemaakt met de verschillende vormen van energie, de opdrachten zijn : energie gebruik, waar komt energie vandaan, windmolen maken, waar of niet waar, zoek de stroomslurpers, stroomkring, aardappelklok maken, energie uit afval, DVD van zon krijg je energie. 111_dat_geeft_energie.pdf


> Ga naar workshop nestkastjes maken voor kinderen

Geef een gift of sponsoring

Uw gift of sponsoring helpt ons op eigen kracht de NME lessen voor de jeugd voort zetten en te behouden. Wie iets van de natuur terug wil winnen, zal bij de jeugd moeten beginnen. Wilt u een gift of sponsoring doen en ons steunen, dan kunt u dat door middel van een storting op rekeningnummer  NL 30 RABO  0103812504 tnv Biologisch Centrum Barneveld.