Barneveld
Vogels
Op
zaterdag12mei201805:15

Vogelen in de Rijnstrangen

Hele of halve dag

Een mooi gebied voor moerasvogels. We hopen o.a. de buidelmees te zien die er de 2 voorafgaande jaren ook is waargenomen!

Marco van Reenen
Uw gids:
Marco van Reenen
mcvanreenen@gmail.com, (06) 25534893

Algemene informatie

zaterdag 12 mei 2018 - 06:15
Locatie: 
Jezuïtenwaai
Nederland
Google Maps image