Barneveld
Vogels
Vanaf
dinsdag10mrt202019:30

Vogelcursus

voorjaar 2020

Het IVN afd. Barneveld organiseert op veler verzoek een vogelcursus voor beginners. Het betreft een korte cursus van drie theorieavonden op dinsdag en drie excursies op zaterdagmorgen. In deze cursus wordt voornamelijk aandacht besteed aan vogels in de eigen omgeving. 

Vogels in de eigen woonomgeving komen steeds meer in de belangstelling te staan. Het verrijkt je leven als je weet welke vogel daar vliegt en zingt. Sommige vogels zijn makkelijk te herkennen aan hun uiterlijk. Maar er zijn ook vogels die je nauwelijks te zien krijgt terwijl je ze wel hoort, vooral als het blad aan bomen en struiken zit. Vogels herkennen aan hun zang is dan belangrijk. In deze cursus zullen we aan beide aspecten aandacht schenken.

Grauwe gans ©André van Reenen

Omdat de cursus in maart begint kunnen we eerst nog even naar onze wintergasten kijken: eenden, ganzen, zwanen die in het hoge noorden van Europa broeden en hier de winter doorbrengen.

Grutto's ©André van Reenen

Daarna gaan we snel door naar de weidevogels, zoals kievit, grutto en tureluur, die weliswaar in onze omgeving langzaam verdwijnen, maar in goede gebieden nog volop aanwezig zijn. Vervolgens besteden we een les aan de zangvogels in onze eigen omgeving door het jaar heen: welke vogels kun je wanneer en waar zien en horen zingen.

Zonsopkomst WekeromOok een fenomeen als de vogeltrek, een jaarlijks terugkerend wonder van navigatie, verdient ruimschoots aandacht. In de twee excursies die op zangvogels zijn gericht, zullen we ongetwijfeld de meest gewone zangvogels zoals roodborst, winterkoning, tjiftjaf en fitis en nog vele andere, te horen en te zien krijgen. Maar ook zullen we proberen de meer bijzonder vogels op te sporen. Wat is er mooier dan een prachtig gekleurde geelgors de eerste noten van de vijfde symfonie van Beethoven te horen zingen?


De cursus kost € 25.- inclusief koffie of thee op de cursusavonden. De lesavonden zijn op 10 en 24 maart en op 7 april. Aanvangstijden cursusavond 19.30 uur. De excursies zijn op zaterdagmorgen 21 maart, 4 en 18 april. De lessen worden gegeven in het nieuwe natuureducatie centrum van het IVN bij kasteel de Schaffelaar.


Voor inlichtingen over de cursus: Aart Mulder (jamulder@solcon.nl) tel.06-28261883, of Hans van de Bovenkamp,  0342-416450
Wilt u zich aanmelden? Mail of bel met Hans van de Bovenkamp (hvdbovenkamp@gmail.com) tel 0342-416450

Algemene informatie

dinsdag 10 maart 2020 - 19:30 tot zaterdag 18 april 2020 - 08:00