Barneveld
IVN
Vanaf
woensdag18sep201919:30

GROEN CURSUS – NAJAAR 2019

De werkgroep Scholing van IVN Barneveld gaat in het najaar van 2019 een Groen Cursus van 5 theorieavonden (op woensdag) en 5 excursies (op zaterdag) organiseren. Het wordt een interes-sante, gevarieerde cursus over

Eerste cursusavond:

 

woensdagavond 18 september

Onderwerp: Het ontstaan van de Veluwe en de Gelderse Vallei
Docent: Leendert de Boer
Excursie: zaterdagochtend 21 september
Tweede cursusavond: woensdagavond 2 oktober
Onderwerp: Zandverstuiving, heide en bos
Docent: Hans van de Bovenkamp
Datum excursie: zaterdagochtend 5 oktober
Derde cursusavond: woensdagavond 16 oktober
Onderwerp: Paddenstoelen
Docent: Jan van Middendorp
Datum excursie: zaterdagochtend 19 oktober
Vierde cursusavond: woensdagavond 30 oktober
Onderwerp: Grofwild op de Veluwe
Docent: Henk van de Beek
Datum excursie: zaterdagochtend 2 november
Vijfde cursusavond: woensdagavond 13 november
Onderwerp: Water, beken en sprengen
Docent: Jan van den Heuvel
Datum excursie: zaterdagochtend 16 november

 

Ter informatie en opgeven:

  • de cursusavonden worden gegeven in het natuureducatie centrum van het IVN (Stations-weg 2C) in Barneveld om 19.30 uur
  • de excursies zijn op zaterdagochtend
  • het cursusgeld bedraagt € 35,-- (inclusief koffie/thee op de cursusavond). Voor IVN le-den/donateurs € 30,--
  • de cursustijden op woensdagavond zijn van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur
  • voor inlichtingen en aanmelden: Ine van Maren: vanmarenine@gmail.com of via tel. 033-2778813, mobiele telefoon: 06 51773527
  • u kunt dit bedrag overmaken naar Bankrek.nr: NL 71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Bar-neveld, onder vermelding van Groen Cursus Najaar 2019 (met naam deelnemer)  wilt u zich al aanmelden? Graag voor 1 augustus.

Algemene informatie

woensdag 18 september 2019 - 19:30 tot zaterdag 16 november 2019 - 12:00